Vítejte na stránkách Občanského sdružení ambulantních diabetologů

Stránky jsou určeny jako informační a komunikační portál odborných lékařů
IČ: 26644461 Adresa: Břežanská 10, Praha 10, PSČ: 100 00

Platbu za služby poukažte na účet u Komerční banky číslo:4928530277/0100, var.symbol = RČ (fyzická osoba) nebo IČ (právnická osoba), k.s. 0558, do zprávy pro příjemce uveďte jmeno zástupce.

Aktuality:

13.4.2018
!!! Program zasedání 13. valného shromáždění OSAD !!!
V přiloženém souboru naleznete program 13. valného shromáždění OSAD konaného 26 .dubna 2017 v 17,00 hodin v Luhačovicích.


30.3.2018
Valné shormáždění OSAD 2018 + pozvánka na seminář
Přečtěte si prosím informace o schůzi OSADu na Sjezdu v Luhačovicích, které naleznete v přiloženém dokumentu. V další příloze naleznete pozvánku na seminář, který je také v Luhačovicích.


29.3.2018
Dopis od pana ministra Adama Vojtěcha
V přiloženém dokumentu naleznete dopis od pana ministra Adama Vojtěcha týkající se našeho dotazu na pojišťovnu VZP a nasmlouvané výkony.


16.3.2018
Dopis členům OSAD pro volby ČDS
Prosím, přečtěte si tuto důležitou přílohu, týkající se volby ČDS.


1.3.2018
Součástí informací je i leták pro vaše pacienty. Děkuji za pozornost, kterou budete projektu věnovat.

Zdraví Eva Račická za Výbor OSAD.


14.2.2018
V sobotu dne 10.3.2018 se od 13 hodin v se bude konat pracovní workshop OSADu v Praze, který má na programu důležitou novinku a to seznámení, jak budeme nuceni implementovat do našich prací nařízení, které se nazývá zkratkou GDPR - tedy O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95(46/ES- obecně nařízení o ochraně osobních údajů.

Příloha byla aktualizována o další údaje


29.1.2018
Prosím, přečtěte si přiložené informace k volbám ČDS - Dopis členům OSAD pro volby ČDS - nový volební řád a Volby ČDS 2018 Dopis o systému voleb.


23.1.2018
Dokumenty k přečtení
V příloze naleznete dopis lékařům (týkající se edukačního projektu pro pacienty) a rámcový program (Edukačně motivační program pro mladé dospělé s diabetem 1. typu)


16.1.2018
Prosím, přečtěte si následující dopis MUDr. T. Merhauta, vztahující se k volbám co Výboru ČDS. Dopis naleznete v příloze (pdf), nebo po prokliku na aktualitu.


14.1.2018
V příloze i podrobném textu aktuality naleznete dopis prezidenta ČLK týkající se elektronických receptů.


starší aktuality...